Блог на група експериментатори
Търсене

Д-р Обри де Грей: Можем не само да забавим часовника, но и да го върнем назад


Д-р Обри де Грей е английският геронтолог, който в последните няколко години нашумя с твърденията си, че човек може естествено да живее по няколкостотин години и че остаряването е не само предотвратим, но дори обратим процес. Д-р Де Грей е един от основателите на неправителствената организация SENS Research Foundation (Strategies for Engineered Negligible Senescence Research Foundation), която разработва методи за отлагане на остаряването.
Свързахме се с д-р Де Грей, за да го попитаме какво освен здравословното хранене оказва антиейдж ефект, както и да повдигнем някои философски въпроси за живота и смъртта.

Всеки човек се страхува от старостта и от смъртта, но вие сте посветили живота си на тези въпроси. Как всъщност се заинтригувахте от темата, имаше ли нещо, което да ви „светне лампичката”?
Всъщност, не. Винаги съм знаел, че лошото здраве и смъртта, причинена от болести, са първо, нежелани, и, второ, потенциално предотвратими от медицината. Това винаги е било очевидно за мен. Единственото, което, да кажем, „ми светна лампичката”, беше, когато в края на 20-те си години открих, че повечето хора (дори биолозите) не мислят така.

Има доста сериозен дебат около т.нар. „естествена смърт”. Има ли такова нещо, като смърт, предизвикана от остаряване или „естествената смърт” винаги е резултат от болести?
Това разграничение всъщност не е меродавно от биологична гледна точка. На практика всяка болест, която възниква при хора, родени преди много време (а не при по-млади индивиди), е съществена част от остаряването – едно от проявленията на късните стадии на остаряването.

Може ли да обясните накратко в какво се изразява вашия метод за удължаване на живота? И – ако не е светотатство да попитаме, изпробвали ли сте го върху себе си?
„SENS Research Foundation” работи върху прилагането на регенеративната медицина към процеса на стареене: искаме не само да забавим часовника (амортизирането на организма), но и да го върнем назад, като поправим щетите. Повече от тези терапии са в процес на разработване и не съществуват още – така че, не, не съм експериментирал върху себе си или върху някой друг.

Ако медицината постигне „безсмъртие” за човека, това няма ли да е нещо прекалено скъпо, лукс само за най-богатите?
Терапиите, които трайно отменят лошото здраве, съпътстващо старостта, няма да бъдат скъпи, защото всъщност правителствата ще спестят пари (МНОГО пари) като ги осигурят на всеки, който е достатъчно възрастен, за да се нуждае от тях. Всъщност е невероятно скъпо хората да се поддържат живи, когато са много болни. Още повече, че здравето ще им позволи да допринасят за благосъстоянието на обществото, вместо да изразходват това благосъстояние.

Продължителността на живота днес е много по-голяма, отколкото преди 100 години, но за сметка това туморите, ракът и автоимунните заболявания са се увеличили. Какво е вашето обяснение?
Съвсем просто е – злокачествените заболявания не се случват по-често в дадена възраст, отколкото преди (всъщност, дори се случват по-рядко). Въпросът е, че има все повече и повече хора, които са достатъчно възрастни, за да попаднат в рисковата група.

Здравословното хранене и начин начин на живот се считат за ключови в т.нар. антиейдж методи. Колко важен фактор са те според вас?
Много е важно да имате СРАВНИТЕЛНО здравословно хранене и лайфстайл. Определено може да скъсите доста живота си чрез пушене или ако не си набавяте редовно необходимите хранителни вещества. Но смятам, че за повечето хора много здравословното и умерено здравословното не дават чак такава съществена разлика в процеса на остаряване.

Известен сте с теорията си за т.нар. „Титонова грешка” (от мита за гръцкия бог Титон, който бил проклет с безсмъртие, но не и вечна младост) – че хората погрешно смятат, че „удължаване на живота” означава „удължаване на старостта”. Каква всъщност е вашата цел?
Искам хората да останат млади възможно най-дълго време. А всички ползи по отношение на продължителността на живота ще бъдат просто страничен ефект от поддържането на младостта.

Казвате, че на практика безсмъртието е възможно. Но не е ли това противоестествено – идеята на живота не е ли да се „предава нататък” – раждаме се, възпроизвеждаме се, умираме, а след нас остават наследниците ни, които продължават живота… Това е начинът, по който го е предвидила природата. Първо, моля ви, НИКОГА не използвайте думата „безсмъртие” (за предпочитане дори не и в кавички), когато става дума за моята работа. Хората, които не са застрашени от смърт поради остаряване (каквито са младите, например), все още биха могли да умрат по други причини.
И, за да отговоря на въпроса ви – разбира се, че е противоестествено, но какво от това? Цялата наука, включително медицината, се състои от хора, които правят живота по-малко естествен, но по-забавен. Това е същото.

Ако помислим чисто практически – ако хората не умират (или живеят 2-3 пъти по-дълго), но продължават да се възпроизвеждат, Земята би ли имала достатъчно ресурси, за да ги побере, изхрани…
Убеден съм, че не бихме имали такъв проблем, поради комбинацията от следните три неща:
– Жените раждат все по-малко деца и тази тенденция най-вероятно ще се запази
– Жените раждат все по-късно и ще могат да го отлагат още повече, ако нямат настоящия „краен срок” (менопаузата)
–  Новите технологии, каквато например е възобновяемата енергия, ще повишат капацитета на планетата ни
Но дори и ако в крайна сметка се изправим пред избора да поддържаме хората здрави и да имаме по-малко деца, отколкото би ни се искало, от една страна, или да имаме децата, но хората да продължат да се разболяват и умират, от друга – мисля, че бъдещите поколения трябва да вземат сами решението. Ние имаме задължението да им дадем този избор, като развием борбата с остаряването.

Ако разсъждаваме в по-философска светлина – ако не можем да умрем от болест, единственият начин това да се случи, би било от катастрофа, убийство или самоубийство. Няма ли това да направи хората по-малко авантюристични, по-страхливи – съзнавайки, че единственият начин да умрат, е погрешка?
Не, защото науката може да направи рисковите начинания по-малко рискови. Самоуправляващите се автомобили са добър пример: скоро те ще бъдат по-безопасни, отколкото да шофираме сами.

Изобщо, не е ли намирането на смисъл в живота по-лесно, ако знаем, че сме тук за определен (кратък) период от време, отколкото ако приемаме живота за даденост?
Нямам идея, защото не прекарвам живота си в „търсене на смисъл в живота” – просто ми харесва да живея.

Вярвате в криониката и тялото ви ще бъде замразено след смъртта ви. Мислили ли сте за културния шок, който ще изживеете, ако науката напредне дотолкова, че да ви „съживи” и вие да се събудите в друга епоха?
Не съм мислил за това, не. Достатъчно ми е да знам следното – единствената правдоподобна причина хората от бъдещето да си правят труда да съживяват криозамразен човек е да искат този човек отново да заеме продуктивна роля в обществото. Така че, след като го съживят, те биха направили каквото е необходимо, за да може той да „навакса”.

Какво бихте казали на хората от движението „Ню Ейдж” – те вярват в прераждането, смятат, че смъртта не е край, а начало на нещо друго. Изглежда побеждаването на смъртта ще сложи край на надеждите им за по-добър живот – на друго място, по друго време, в друга форма?
Не  – всъщност, точно защото обикновено ми задават този въпрос, искам да се уверя, че думата „безсмъртие” не се използва, когато става въпрос за работата ми. Това, което ще случи, когато стареенето бъде победено е, че ще се промени възрастта, на която умираме. Ако има живот след смъртта или прераждане, няма значение на колко си години, когато настъпят.

Вие самият страхувате ли се от смъртта?
Не, прекалено зает съм да търся начини да се избегна главната причина за смъртта, т.е. лошото здраве – което само по себе си е доста нежелателно.

Имате доста ексцентричен външен вид – любопитни сме да разберем дали има някакви специални убеждения, които се крият зад необичайно дългата ви коса и брада?
Не, изглеждам така, защото на жена ми й харесва.

Книгата на д-р Обри де Грей „Ending Aging” (буквално „Прекратяване на остаряването”) съвсем скоро ще бъде издадена и у нас. Издателите от „Инфодар” ни споделиха, че книгата вече е преведена, предстои прочит от научен редактор и най-вероятно до месец май ще се появи на книжния пазар.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Dr Aubrey de Grey: My aim is not just slowing down the clock of aging, but actually turning it backwards

Dr Aubrey de Grey is an English researcher in the field of gerontology, and the Chief Science Officer of the SENS Research Foundation. He is perhaps best known for his view that human beings could live to lifespans far in excess of that which any authenticated cases have lived to today. We contacted Dr Aubrey de Grey to ask him what the anti-age therapies (besides of eating healthy) consist of and also to bring up some philosophical questions about life and death.

Every human being fears old age and death, but you’ve devoted your life to research these issues. How come that you got so intrigued by this? Was there a lifechanging experience or something like that?

Not really. I’ve always known that the ill-health and death associated with old age was (a) undesirable, and (b) potentially preventable by medicine – that was always obvious to me. My only „life-changin experience“ was the discovery, in my late 20s, that most people (even biologists) didn’t think that way.

There’s a huge debate over the so called “natural death”. Is there a death caused by aging or is it always due to diseases?

That’s actually not a biologically valid distinction. Any disease that mainly hits people who were born a long time ago, and not young adults, is intrinsically a part of aging – an aspect of the later stages of aging.

Can you explain us in a brief resume what your method of prolonging life consists of? And if it’s not a blasphemy to ask, have you experimented it on yourself?

The therapies that SENS Research Foundation is working to develop consist of applying regenerative medicine to aging: not just slowing down the clock of aging (the accumulation of damage) but actually turning the clock backwards by repairing that damage. Most of these necessary therapies don’t exist yet, so no, I haven’t experimented on myself or anyone else.

If “immortality” was achieved, wouldn’t be that too expensive – would it be affordable for everyone?

Therapies that indefinitely postpone the ill-health of old age would not be expensive to their recipients, no, because governments will save money (LOTS of money) by providing those therapies to everyone who is old enough to need them. That’s because it’s incredibly expensive to keep people alive when they’re sick, and also because keeping people healthy allows them to continue to contribute wealth to society rather than just consuming wealth.

Nowadays we live longer than we used to 100 years ago, but the cases of tumours, cancer and auto-immune diseases occur much more often. How can you explain that?

That’s easy: they don’t occur more often at a given age than they used to (in fact they occur less often), but there are far more people around now who are old enough to have a high risk.

Healthy way of eating and living are reckoned key factors in anti-aging. To what extent is their importance in your opinion?

It’s very important to have a FAIRLY healthy diet and lifestyle: you can definitely shorten your life quite a lot by smoking or not getting a good range of micronutrients. But for most people I believe that there is hardly any additional benefit to having a VERY healthy diet and lifestyle relative to just having a fairly healthy one.

You are famous with your theory about the so called “Tithonus error” (the myth about the greek god who was cursed with immortality, but with no endless youth): that people wrongly assume “prolonging life” means “prolonging old age”. In fact, what’s your goal – to make people be young as long as possible?

Yes, that’s exactly my goal. Any longevity benefits of this work will be no more than a probable side-effect of keeping people truly youthful.

You claim immortality is achievable. But isn’t that anti natural – the idea of Life is to “pass on” – we are born, then we give birth and then we die – after we have heirs to continue Life – that’s how the nature’s designed it…

First, please NEVER use the word „immortality“ (preferably not even in quotation marks) in connection with my work. People who have no risk of death from aging (such as young adults today) can still die any time from other causes.

To answer your question: sure it’s not natural, but so what? The whole of technology, including medicine, consists of humans making their world less natural but more enjoyable. This is no different.

If we think in a practical way – if people didn’t die (оr if they lived 2-3 times longer), but continue reproducing – would there be enough room and food for all the people on the Earth then?

I’m pretty sure we would not have that problem, because of a combination of three things:

– women are having fewer and fewer children, and that trend is likely to continue

– women are having their children later, and that trend is likely to accelerate a lot when there is no „menopause deadline“

– other technologies, such as renewable energy, will increase the carrying capacity of the planet

But even if we do get unlucky and need to make a hard choice between (a) keeping people healthy but having fewer kids than we’d like or (b) having the kids but letting people get sick and die, humanity of the future is entitled to make that choice for itself, so we have a duty to give them that choice by developing the therapies.

And if we contemplate it in a more philosophical way: if this happened, the only way to die would be by accident, by murder or by suicide. Wouldn’t that stop people from taking adventures, wouldn’t that make all the people cowards – being aware of the fact they are basically immortal and can die only by mistake?

No, because technology can make risky activities less risky. Self-driving cars are a good example: they will soon be far safer than driving yourself.

Generally, isn’t finding sense in life easier when we know we are here for a certain period of time rather than we take our (endless) lives for granted?

I have no idea, because I don’t spend my time „finding sense in life“ – I just like living.

You believe in cryonics and your body is to be frozen after your death. Have you thought about the shock of awaking in another era? Have you thought how would you handle this?

I haven’t thought about that, no, because I agree with the usual argument: the only plausible reason why people in the future would take the trouble to revive a cryonaut is if they wanted that person to resume having a productive, enriching role in society, so after reviving them they woud do whatever was necessary to let them „catch up“.

What would you say to people of the so called “New Age” movement – they believe in reincarnations, they think death is not the end, but the start of something different. It seems that beating mortality puts an end to their hopes for a better life – on another place, in another time, in another form?

No – and the fact that people tend to ask that question is precisely why I make sure that people do not use the word „immortality“ in relation to my work. All that the defeat of aging will do is change the probability distribution of one’s age at death. If there’s an afterlife, or reincarnation, it doesn’t matter how old you are when you experience it.

Do you personally fear death?

No – I’m too busy avoiding the main cause of death, i.e. ill-health, which is plenty undesirable in its own right.

You have a very eccentric appearance – we are curious: is there a special ideology in your long hair and beard?

No – I look this way because my wife likes it.

D-r Aubrey de Grey’s book “Ending Aging” is going to be published in Bulgaria. “Infodar Publishing” were happy to inform us that the book has already been translated, it is to be revised by a scientific editor and it would probably be available in stores by May.

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *