Блог на група експериментатори
Търсене

Вегетарианско общество

Сайта на Българското Вегетарианско общество стартира и всички начинаещи вегетарианци могат да почерпят информация, за това как да продължат да бъдат вегетарианци без да бъдат смущавани и притеснявани от заобикалящата ги среда. В сайта има много теми свързани с хранителната стойност на храните, клопките при вегетарианството, какво ядем, първи стъпки и т.н. Има и списък с книги, който биха помогнали на тези, които започват.

Аз ще си позволя да добавя към списъка една книга, която съдържа доста рецепти за вегетарианци.

Книга с рецепти за вегетарианци. Със сигурност се продава в книжарници "Хеликон".

По мое мнение на българския пазар почти липсват книги, които да са в помощ на хората, които постят непрекъснато или консумират сурови продукти. Време е някои от българските издатели да се замислят по въпроса.

И една от най-ценните книги според мен.

Книгата е на Гейбриъл Казънс. От нея разбрах, че не е достъчно да се наречеш вегетарианец, веган, суровоядец или  с каквото и да е друго наименование се сещаме. Най-важното е да наблюдаваме тялото и съзнателно да избираме храната си. Етикетите няма да ни помогнат да живеем по-добре или по-здравословно. Здравословното е индивидуално! Всеки човек е различен! Едни от нас имат нужда от повече протеини, а други от повече въглехидрати. Направете си теста за бързо и бавно окисляване, както и много подробния по Аюрведа. Теста по Аюрведа го има и в Кукуряк в една по-стара тема. Преведен е от английската версия на книгата.

Тук съм копирала част текста от обръщението на Българското Вегетарианско Общество за тези на който им се чете и искат да разберта какви са целите му:

Една от основните цели на сдружението е защита правата на всички вегетарианци в страната, независимо от тяхната социална, религиозна или друга принадлежност. Основна цел в тази насока е осигуряване по законодателен път на възможността във всички обществени заведения, субсидирани от държавния и общинския бюджет (като болници, детски градини, училища, студенстки столове, затвори и др.) да се предлага вегетарианска храна на лицата, които пожелаят такава. Настоящата ситуация налага извода, че на практика държавата дискриминира и потъпква конституционните права на вегетарианците, като не уважава правото им на свободен избор на храна, и те са изправени пред реалната ситуация да гладуват във всички тези обществени заведения, които в крайна сметка се финансират от техните данъци. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България, не се допускат никакви ограничения на правата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Чрез липсата на законодателна уредба, чрез инертността на институциите на държавата, се допуска дискриминация на всички български граждани, които са вегетарианци по убеждение или религиозна принадлежност, като реално се ограничава тяхното право на нормален достъп до обществени и здравни услуги.

Към настоящия момент във всички обществени заведения, субсидирани от централния или от общинския бюджет, се предлагат храни, които не са вегетариански. Нормативната база, даваща основа за определяне на режим за хранене е базирана основно в Закона за здравето и в подзаконовите нормативни актове към същия закон. На практика, по отношение стандарти за здраве и здравословен статус, същата нормативна база е тотално морално остаряла, като не са актуализирани изискванията за здравословно и пълноценно хранене в съответствие с модерните, съвременни изследвания в тази област.

Към настоящия момент поради липсата на законодателна уредба и реалното нарушаване на човешките им права, много родители вегетарианци са принудени да не записват децата си в детски градини или ясли. Аналогично е положението и с болничните заведения, където все още цари едно остаряло разбиране за нормално здравословно хранене. Всеки вегетарианец попаднал в такова заведение е реално заплашен от гладуване, въпреки че тези заведения се издържат от здравните осигуровки или такси на същите хора – пълноправни български граждани, избрали да не консумират месо.

Съгласно чл. 52 от Конституцията на страната, държавата закриля здравето на гражданите. Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ. Същевременно, съгласно чл. 14 във връзка с чл. 47 от Конституцията, децата са под закрилата на държавата и обществото, като държавата подпомага тяхното отглеждане. Описаната в настоящото писмо ситуация налага извода, че е налице нарушаване човешките права на всеки вегетарианец в страната, тъй като на основата на убеждение или вероизповедание, на същия се ограничават правата на свободен достъп до медицинска помощ, а държавата реално пречи при отглеждането на неговите деца, излагайки на риск здравето им в детските или болничните заведения, неосигурявайки им нормално хранене.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *